LOGO 10_5 MILLES 2024+ Menorca lines

[span12]
En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:
unisportconsulting.com/carrera-menorca DYNAMIC MENORCA S.L., Avda Josep A. Clavé 28 07702 Maó (Menorca) Telf: 634 044 266 E-mail: info@dynamicmenorca.com
Societat Inscrita en el Registre Mercantil de Menorca, Tom 142, llibre 0, foli 209, full IM – 5944.

Tots els drets de propietat industrial o intel·lectual d’aquesta pàgina web i els seus continguts (fotografies, dissenys, textos, etc.) pertanyen a DYNAMIC MENORCA SL o, si s’escau, a tercers. Tota la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Són propietat de DYNAMIC MENORCA S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de DYNAMIC MENORCA SL la seva titularitat exclusiva i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a DYNAMIC MENORCA SL les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

DYNAMIC MENORCA S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquest lloc web.
L’usuari pot consultar i utilitzar els seus continguts exclusivament per a ús personal, correcte i lícit, quedant expressament prohibit:
a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.
b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa del consentiment exprés del seu titular.
c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

DYNAMIC MENORCA S.L. i les persones que han intervingut en la creació d’aquesta pàgina web compleixen amb el que preveu la legislació vigent i, especialment, amb la Llei 34/2002.

DYNAMIC MENORCA S.L. no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats als espais o pàgines web de tercers, accessibles des del portal de DYNAMIC MENORCA SL, mitjançant enllaços, híper-vincles o links, ni de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, híper-vincles o links des del portal de DYNAMIC MENORCA SL, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presentin sota l’aparença o signes distintius de DYNAMIC MENORCA SL, excepte autorització expressa de DYNAMIC MENORCA SL.

DYNAMIC MENORCA S.L. es reserva el dret a emprendre les accions legals que estimi oportunes per perseguir les persones, físiques o jurídiques, que incompleixin les anteriors condicions o utilitzin indegudament els continguts d’aquesta pàgina web o qualsevol informació que pogués aparèixer.[/span12]