LOGO 10_5 MILLES 2024+ Menorca lines

[span12]
DYNAMIC MENORCA S.L., titular del web unisportconsulting.com/carrera-menorca, és també el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

La informació continguda en la citada base de dades és usada tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la nostra web, com amb finalitats estadístiques i /o comercials, via correu electrònic o altres mitjans. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis sol·licitats, amb fins de prospecció comercial o estudis de mercat realitzats per DYNAMIC MENORCA SL. S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ENVIAR que es troba en el formulari de recollida de dades.

DYNAMIC MENORCA S.L. ha adoptat les mesures d’ordre tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 /1999 de 13 de desembre sobre el tractament de les dades de caràcter personal i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant DYNAMIC MENORCA SL el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, dirigint-se directament a DYNAMIC MENORCA S.L., Avda Josep A. Clavé n º 28, 07702 Maó (MENORCA), a la manera i forma legalment establerta.

Alguns usuaris dels serveis de unisportconsulting.com poden tenir interès en rebre informació sobre altres serveis i activitats relacionades. Si no desitja rebre aquesta informació, es prega enviar un correu a la següent adreça: info@dynamicmenorca.com

[/span12]