LOGO 10_5 MILLES 2024+ Menorca lines

SERVEI GRATUÏT DE TRANSPORT AMB AUTOBUSES MAHÓN

La logística de transport del dia de la cursa de tots els corredors, serà aquest any amb Autobuses Mahón, una empresa menorquina de referència en el transport de viatgers. Els corredors que facin les 10 Milles sortiran a les 16.00 hores i els corredors que surtin a les 5 Milles sortiran a les 16.15 hores. Les sortides es faran totes des de l’Estació Marítima de Maó.

#Carrera105milles #menorca #illesbalears